Jukka Prepula

HT-tilintarkastaja, BBA

Jukka Prepula

  • BBA 2003
  • HTM-tutkinto 2007

Olen työskennellyt päätoimisesti tilintarkastusalalla reilun kymmenen vuoden ajan. Tänä aikana eri yhtiömuotojen ja säätiöiden erityispiirteet verotuksellisine kiemuroineen ja konsernitilinpäätöksineen ovat tulleet varsin tutuiksi.

Lakisääteisten tilintarkastusten lisäksi olen vuosien varrella tehnyt useita satoja projektitarkastuksia niin EU:n kuin kotimaisten rahoittajien rahoittamiin hankkeisiin ja avustustilityksiin (mm. TEKES-, RAY-, tutkimuksen puiteohjelma-, rakennerahasto-, LIFE- sekä EuropeAid -hankkeet ja avustukset). Vuosien aikana kertyneen ammattitaidon avulla eri hanketyyppien tarkastukset on mahdollista suorittaa tehokkaasti. Koulutan ja konsultoin myös mielelläni hankkeiden taloudenpitoon ja hallintoon liittyvissä kysymyksissä.

Tilintarkastustyön ohella toimin erilaisissa tilintarkastusalan luottamustehtävissä, joissa pääsen jatkuvasti perehtymään ja ottamaan kantaa niin tilintarkastusalaa kuin muutakin yritystoimintaa koskeviin laki- ym. muutoksiin. Tilintarkastajan työssä pääsen käyttämään tätä tietoa asiakkaitteni hyväksi.

HT Jukka Prepula | Tilintarkastus.fi

Yhteystiedot

Haluatko tietää lisää palveluistamme?​