Tilintarkastus

Tilintarkastus

Tilintarkastuksesta yhteisössä tai säätiössä on määrätty tilintarkastus- ja kirjanpitolaissa sekä ao. yhteisöä koskevassa lainsäädännössä.

Lakisääteinen tilintarkastus kattaa kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastuksen, jonka päätteeksi tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen.

Tilintarkastus palvelee useita eri sidosryhmiä valvomalla näiden etua tilintarkastuslain ja erityislakien määräysten mukaisesti. Tilintarkastaja on kuitenkin ensisijaisesti yhteisön omistajien luottamusmies. Pienyrityksessä tilintarkastaja toimii siten laillisten velvoitteidensa ohella yrityksen ja sen omistajien taustatukena.

Tilintarkastus.fi -ketjuun kuuluu erityisesti PK-yritysten ja yhteisöjen tarkastuksiin erikoistuneita HT- ja KHT-tilintarkastajia. Ketjun jäsenillä on myös omia erikoistumisalueitaan esimerkiksi eri toimialoihin ja liiketoimintamalleihin, eri yhteisömuotoihin jne.

Kukin jäsen toimii oman yrityksensä tai tilintarkastusyhteisönsä nimissä ja solmii toimeksiantosuhteen suoraan tilintarkastuksen kohteena olevan yhteisön kanssa. Kysy meiltä, niin autamme löytämään juuri sopivan asiantuntijan yhteisöllesi.

 

Katso myös

Milloin tilintarkastaja on valittava?

Tilintarkastaja on valittava yhteisössä, jossa päättyneellä tai sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella (tai molemmilla) on täyttynyt vähintään kaksi seuraavista edellytyksistä:

 • taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;
 • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai
 • palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Tilintarkastus eri yhteisömuodoissa

Tilintarkastusvelvollisuudesta säädetään tilintarkastuslain 2 luvussa ja osakeyhtiölain 7 luvun 6 §:ssä.

Yhtiön tilintarkastajan valitsee yhtiökokous. Jos tilintarkastajia on valittava useita, yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että joku tai jotkut heistä, ei kuitenkaan kaikkia, valitaan muussa järjestyksessä. (OYL 7:2.2 §)

Tilintarkastajat käytettävissäsi

Tällä sivulla voit tutustua kaikkiin käytössäsi oleviin tilintarkastajiin.

Tilintarkastajan todistukset ja lausunnot

Lakisääteisiin tilintarkastajan tehtäviin kuuluu tilintarkastuksen lisäksi:

  • Todistus osakepääoman maksun yhteydessä
  • Lausunto apporttiomaisuudesta
  • Muut lausunnot osakeyhtiölain nojalla
  • Lausunto sulautumis- / jakautumissuunnitelmasta
  • Selvitys velallisen taloudellisesta tilanteesta
  • Lausunto selvitystilan lopettamisesta ja toiminnan jatkamisesta
  • Todistus tavaraliikenneluvan hakijan taloudellisista voimavaroista
  • Muut lausunnot lakien / viranomaismääräysten nojalla

Tilintarkastus.fi -ketjun jäseninä on tilintarkastajia, joilla on kokemusta hyvin eri tyyppisistä tehtävistä ja lausunnoista esimerkiksi erilaisiin yritysjärjestelyihin ja toimialakohtaisiin raportointeihin liittyen.

Yritysjärjestelyihin sekä sukupolvenvaihdoksiin liittyen kannattaa tutustua myös yhteistyökumppaneihimme, joilta löytyy hyvin laajaa osaamista yhtiöoikeuden ja verotuksen eri osa-alueilta.

Kysy meiltä, niin autamme löytämään juuri sopivan asiantuntijan yhteisöllesi.

 
 
 
 

Tilintarkastajan erityistoimeksiannot

Erityistoimeksiannoissa tilintarkastaja suorittaa toimeksiantajan tai kolmannen osapuolen kanssa sovittavat toimenpiteet ja antaa näistä raportin vain toimeksiantajan käytettäväksi.

Tarkastustoimenpiteet kohdistuvat tiettyihin kohteisiin tai tapahtumiin, joten erityistoimeksiannot eivät laajuudeltaan ja varmuustasoltaan vastaa lakisääteisiä tilintarkastuksia.

Erityistehtäviä ovat esimerkiksi:

 • Yleisluonteinen tarkastus
 • Erityinen tarkastus
 • Due Diligence -tarkastus

Tutustu Tilintarkastus.fi -ketjun tilintarkastajiin ja kysy meiltä, niin autamme löytämään oikean asiantuntijan toimeksiantoasi varten.

Haluatko tietää lisää palveluistamme?